Konference Člověk, víno, společnost

Program 2015

 Konference Člověk, víno, společnost  2015

 

Program:

10.00 – 10.20      Zahájení konference  

                            doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
                            prorektorka Masarykovy univerzity

10.20 – 10.50      Co nového ve světě českých a moravských vín

                             Ing. Jaroslav Machovec
                             ředitel Vinařského fondu ČR

10.50 – 11.20       Typologie akcí a charakteru skupinového pití vína

                             Juraj Flamik
                             Nadace Partnerství
                                     

11.20 – 11.50       WineWords aneb Pít mezi řádky

                             Mike Mazey, JUDr. Pavlína Megová, MBA, LL.M                          
                             MKM Jazyková škola

                            

12.00 – 14.00      Přestávka na oběd     

                 

14.00 – 14.30      Víno, architektura a JéZetDé

                            Ing. Arch. Petr Dýr, Ph.D.
                            Vysoké učení technické Brno

14.30 – 15.00      Řešení informační asymetrie na trhu s vínem
                            
aneb někdy i liberál ocení regulaci 

                            doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
                            Masarykova univerzita
    

15.00 – 15.30      Soudnělékařská problematika alkoholu

                            prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
                            Masarykova univerzita

15.30 – 16.00      Top vinařský cíl – víno a zážitek

                            Ing. Petr Psotka 
                            
Vinařský institut

 

Moderuje : prof. PhDr. Ladislav Rabušic,CSc.

Místo konání:

Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno
19. listopadu 2015

Program ve formátu .doc ke stažení ZDE.

 

Program konference se již tradičně bude skládat z příspěvků, jejichž charakteristickým rysem je fakt, že "vážné" téma člověk, víno, společnost je pojednáno v odlehčeném, byť akademicky seriózním duchu. Konference je pořádaná ve spolupráci Fakulty sociálních studií MU, Rektorátu MUa Správy kolejí a menz MU, za podpory Vinařského fondu ČR. Koná se pod záštitou prorektora MU doc. JUDr. Ivana Malého, CSc. a děkana Fakulty sociálních studií doc. Břetislava Dančáka

Program předchozích ročníků

© 2018 Fakulta sociálních studií MU a Správa kolejí a menz MU